საერთაშორისო კონფერენცია

"გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები"

მიძღვნილი ქართველი გეოგრაფისა და ანთროპოლოგის, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსის საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწის ალექსანდრე ჯავახიშვილის 140 წლის იუბილესადმი

თსუ–ს პირველი თაობის პროფესორ–მასწავლებლები, 1925 წელი

ქართული უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლები

გეოგრაფიის განყოფილების თანამშრომლები, 1930-32 წლები

გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტის თანამშრომლები, 1940 წელი

ექსპედიცია ყაზბეგში

თსუ მეტეოლოგიური სადგური ძველად

პროფ. გ.ნ. გეხტმანი, ა.ნ. ჯავახიშვილი, ს.ნ. ჯანაშია საპასუხო წერილს გზავნიან კიევს. ქ. თბილისი, 1940 წელი

ლანდშაფტმოცდნეობის III საკავშირო კონფერენციის დელეგატები, 1958

ამერიკელ და რუს გეოგრაფთა დელეგაცია თბილისიდან გამგზავრების წინ, 1961 წელი

ალექსანდრე ჯავახიშვილი

სახელმიწფო პრემიის ლაურეატები

ალექსანდრე ჯავახიშვილი

ალექსანდრე ჯავახიშვილის მწვერვალი

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, გეოგრაფიის დეპარტამენტი

ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი

საქართველოს ალექსანდრე ჯავახიშვილის სახელობის გეოგრაფიული საზოგადოება

  Geo Eng
ალ. ჯავახიშვილი თემები ორგკომიტეტი სტატიისა და თეზისების წარდგენა ვადები სპონსორები ღონისძიების ადგილი სასტუმროში განთავსება პროგრამა პუბლიკაციები მოსწავლეთათვის  
 
რეზიუმეს გასაფორმებლად საჭირო მოთხოვნები:
სტატიის სათაური (შრიფტი – 12, მუქი)
ავტორი ან ავტორები (გვარი, ინიციალები) – 11 მუქი,
ორგანიზაციის დასახელება, ელ. ფოსტის მისამართი (შრიფტი – 10 დახრილი)
ტექსტი Microsoft Word-ში, შრიფტი ქართული ტექსტისათვის - Acad Nusx, ინგლისური და რუსული ტექსტებისათვის – Times New Roman ( შრიფტის ზომა – 11).
სტრიქონებს შორის ინტერვალი – 1, აბზაცის ველები  – 1 სმ.

რეზიუმე: 400-500 სიტყვა ქართულ, ინგლისურ ან რუსულ ენაზე;
საკვანძო სიტყვები: 4-6.
(გთხოვთ, რეზიუმეში მოკლედ აღწეროთ საკვლევი პრობლემა, კვლევის მიზანი, მეთოდები, შედეგები და დასკვნები).